Les millors ofertes especials cada setmana!

CatalanEnglishFrenchSpanish

Política de reemborsaments i devolucions

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 1. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de “Client” i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

J&G JOIERS posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic hola@jgjoiers.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 1. Modificacions de l’avís legal y condicions generals

J&G JOIERS podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 1. Responsabilitat de J&G JOIERS

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a J&G JOIERS per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

J&G JOIERS no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a J&G JOIERS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a J&G JOIERS, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major. J&G JOIERS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, J&G JOIERS no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de J&G JOIERS pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a J&G JOIERS per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a J&G JOIERS.

 1. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de J&G JOIERS, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, J&G JOIERS no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

 • a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 • b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de J&G JOIERS, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de J&G JOIERS o en general de qualsevol tercer.
 • d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 • e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
 • f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de J&G JOIERS, els seus proveïdors o tercers.
 • g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.
 • Realització de la comanda
Pas 1 Accedir al website Per a realitzar una comanda es necesari conectarse al website.
Pas 2 Omplir la Cistella de compra L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

 

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3 Validar compra Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

 

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per J&G JOIERS constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre J&G JOIERS i els seus clients. J&G JOIERS arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, J&G JOIERS li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra. Si no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació del contracte.

Paso 4 Pagament Selección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.
 1. Preus, canvis i anul·lacions

La comanda inclourà un imprès per a devolucions d’articles, així com una etiqueta per a devolucions. S’haurà de conservar un justificant expedit per l’Oficina de Correus que acrediti l’enviament del teu paquet a J&G JOIERS, ja que no ens fem responsables del mateix fins que no l’hàgim rebut.

Després de rebre l’article, el tramitarem en un termini de 5 dies hàbils. En el cas que hagis sol·licitat el seu reemborsament, l’abonament es realitzarà mitjançant la mateixa forma de pagament que s’hagi utilitzat per a comprar-ho. Si el que es requereix és un article diferent, serà necessari sol·licitar el reemborsament i realitzar una nova comanda.

Quan es realitza una comanda online o per correu, a més del benefici que suposa la nostra política que permet fer canvis o devolucions en un termini de 14 dies, també existeixen determinats drets com a consumidor. De conformitat amb la Directiva sobre els Drets del Consumidor (que substitueix al Reglament sobre Venda a Distància), si es decideix retornar tots els articles d’una comanda, J&G JOIERS assumeix les despeses de franqueig estàndard i d’embalatge sempre que contactis via email en els 14 dies següents a la recepció de la teva comanda, per a informar sobre la voluntat de retornar-los.

A l’hora de cancel·lar una comanda conforme a la CRD, s’assumeix la responsabilitat de retornar els articles, per a això, es pot utilitzar l’etiqueta per a devolucions amb FRANQUEIG PAGAT que s’inclou amb la comanda. Suggerim que sigui conservat el justificant expedit per l’oficina de Correus que acrediti l’enviament realitzat (només per a clients del R.O.). No és necessari que ens informis si la devolució de la comanda que realitzaràs a través del nostre servei estàndard, en els 14 dies següents a la recepció de la comanda, és parcial.

Per part seva, J&G JOIERS no podrà substituir sense prèvia consulta al Client, un producte o model de producte. Si es donés el cas que per motius aliens a J&G JOIERS, el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l’anul·lació de la comanda per part del Client.

En cas d’anul·lar una comanda una vegada ja s’ha confirmat i enviat, el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

 1. Pagament (AFEGIR ELS TIPUS DE PAGAMENT ACCEPTATS)

J&G JOIERS proposa com a mitjà de pagament el següent lloc web (https://pps.ecopaynet.com) que permet:

Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

J&G JOIERS està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a J&G JOIERS que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a J&G JOIERS perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de J&G JOIERS, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

J&G JOIERS es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original. En aquests casos i si el Client està interessat en progressar en la compra dels articles demanarem una transferència bancària.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, J&G JOIERS podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de J&G JOIERS en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 1. Dret de Desistiment

La mercaderia que has sol·licitat en la teva comanda ha estat comprovada pel fabricant corresponent en qualitat i estat. Si el client tingués preguntes respecte a l’ús del producte, si us plau contacta amb nosaltres.

En el moment del lliurament, assegura’t que l’embalum rebut estigui externament en bon estat, completament tancat i sense signes de manipulació. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica’l per escrit a J&G JOIERS al més aviat possible.

Tant en el cas de devolucions per desistiment de compra o bé perquè el producte present alguna falta de conformitat, et preguem que segueixis les instruccions indicades més a baix per a una correcta i àgil tramitació.

Desistiment

Tens dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies hàbils sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies hàbils del dia que tu o un tercer per tu indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a J&G JOIERS per escrit la teva decisió de rescindir el contracte dirigint-te a J&G JOIERS, Carrer SANT PAU (BX), 9 , 17600 FIGUERES ( Gerona ), per carta, fax o e-mail (hola@jgjoiers.com).

Per a complir el termini de desistiment n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part teva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini indicat de 14 dies hàbils.

En cas de desistiment per part teva et seran retornats tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data de recepció del ben retornat en les instal·lacions de J&G JOIERS. D’aquest import es deduiran les despeses d’enviament de la mercaderia a les instal·lacions de J&G JOIERS.

 1. Garantia dels productes

Tots els productes que embenem tenen una garantia completa de dos anys des de la data del lliurament, a aquest efecte, s’entendrà realitzada el lliurament en el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior. En la garantia de dos anys no s’inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lacions incorrectes no efectuades per Serveis Tècnics autoritzats quan escaigui, etc., ni materials que estiguin desgastats per l’ús.

Excepte prova en contra, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui aquest nou o de segona mà, ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

En cas de falta de conformitat de les especificacions del producte amb les indicades pel fabricant o reclamacions per defectes o vicis manifestos en els materials o mà d’obra, qualitat, quantitat o altres, el Client haurà de comunicar-l’hi per escrit a J&G JOIERS, per mitjà que deixi constància de la seva recepció.

La garantia quedarà invàlida sota les següents circumstàncies: Cops i/o transport inadequat, manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació / control, culpa o negligència del Client o tercer, o desgast normal per l’ús, danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com a tempestats, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc. A més, la garantia perdrà el seu valor:

– Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

– Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

– Si manca de la factura de compra.

En cas de disconformitat per qualsevol causa amb el producte rebut, se li reconeix el dret a la reparació o substitució del producte. Per a realitzar la devolució d’una comanda, aquest haurà de trobar-se en perfectes condicions i anar acompanyat de la factura de compra. J&G JOIERS li permet canviar la talla de l’article adquirit o retornar-lo, en un termini de trenta (30) dies, a comptar des de la data de la seva recepció, sempre que la peça no hagi estat usada o danyada. Per motius d’higiene, la roba interior i els articles de bany poden portar un dispositiu de protecció que evita que puguin ser provats o usats. Si desitja retornar aquest tipus d’articles, és imprescindible que els mateixos conservin l’etiqueta i el dispositiu de protecció en cas de portar-los. En aquells supòsits que justifiquin l’aplicació de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

Per a dur a terme les reparacions J&G JOIERS podrà reemplaçar el producte segons estimi oportú, així com optar per reemborsar l’import del producte al client si la reparació o substitució no fos possible. No s’admetrà el canvi d’un model per un altre diferent, només pot canviar-se la talla. Per a canviar un article per un altre, s’haurà de procedir a la seva devolució i a la realització d’una nova compra.

Una vegada rebut/s el/els productes, J&G JOIERS verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a enviar la talla requerida si s’hagués sol·licitat un canvi o procedirà al reemborsament de l’import en el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra en cas de devolució. El termini per al reemborsament pot oscil·lar entre 5 i 12 dies laborables des que la devolució és rebuda en els nostres centres de distribució.

No s’acceptarà cap devolució que no compleixi les condicions anteriorment exposades. No s’accepten devolucions d’aquells articles que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat oberts després del lliurament.

La responsabilitat total de J&G JOIERS, per qualssevol conceptes, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. J&G JOIERS no serà, en cap cas, fora del que es preveu en la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, especialment del lucre cessant, o danys i perjudicis per resultats previstos, retard o pèrdua de producció. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

J&G JOIERS té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per a gestionar qualsevol tipus d’incidència.

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. Resolució alternativa de litigis

Si té un conflicte amb un consumidor i vol evitar anar als tribunals, la resolució alternativa de litigis en pot ser una bona opció. Normalment és més ràpida, senzilla i barata que un procediment judicial. Engloba totes les maneres diferents de resoldre una reclamació sense recórrer a un tribunal: “mediació, “conciliació”, “arbitratge”, “defensor del consumidor”, “oficina de reclamacions”, etc.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

 1. Resolució de litigis en línia

Aquesta plataforma només és vàlida per a litigis entre empreses i consumidors.

Si té un conflicte amb un consumidor sobre una compra online i vol evitar un procediment judicial, la plataforma de resolució de litigis en línia pot ser l’eina adequada per a trobar una solució ràpida i econòmica. Pot utilitzar-la vostè per a formular una reclamació contra un client (per exemple, per impagament) o el client per a formular una reclamació contra vostè.

Si té una empresa online ha de proporcionar un enllaç directe a la plataforma de RLL des del seu web. La seva adreça de correu electrònic també ha d’estar clarament indicada en la pàgina web.

Quan tingui l’obligació (per llei, afiliació o contracte) de recórrer a un organisme de resolució de litigis específic, deurà:

comunicar als consumidors, a través de la seva pàgina web, l’organisme de resolució de litigis i incloure’l en el plec de condicions

informar els consumidors sobre la plataforma RLL en el plec de condicions i en les ofertes enviades per correu electrònic.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

16.Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en J&G JOIERS se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

– Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( “LOCM”).

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( “LCGC”).

– Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( “TRLGDCU”).

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSICE”).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( “LOPD-GDD”).

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de J&G JOIERS.

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a juny de 2019.